Monday, 25 September 2017

Tag Archives: macedonia

Ѕвездата од Кутлеш

Знамето на Република Македонија

Секоја држава има суверено право да управува со своите национални работи без мешање на друга држава. Дали една земја членка на ОН може...
donate

Republic of Macedonia needs your help, humans!

Plea for help. Macedonia is in dire straits, following the flood on Saturday. People have lost their homes. Please, inform all your Macedonian relatives and people that you know, so that everyone who want can donate to the following account: NAME...
hypatia

Македонката Хипатија – големиот научник од Александрија

Потрагата по македонското знаење од древната и славна епоха на Македонците нè води во ера на стагнирање и пад на развојната линија....
cassiopeia geoglyph

Роденденот на цар Александар Македонски и големиот геоглиф во Овче Поле

Од навидум обичен рид со некаков си чуден знак на него, за кој што до пред пола деценија само се шепотеше во одредени кругови, големиот...
1

Престолнината Бела Зора (фотографии од дрон)

Посетете го археолошкиот локалитет Билазора кај селото Кнежје во Овче Поле, каде што некогаш била престолнината на независните Пајонци. ...
Светите тајни на Енох

Книга за светите тајни на Енох

Книгата за Енох е пишувана во облик на визија или апокалипса и која е прогласена за апокриф во V век н.е. кога почнале да се користат разни...
Boticelli - Adoration of the Magi

Медичи и Корпус Херметикум од Македонија

Во 1439 година Козимо Медичи ги испратил своите агенти во светот да најдат древни ракописи и во 1444 тој ја отворил првата јавна библиотека...
Analogue Resistance

Вистина за која малкумина воопшто знаат дека е наша и постои

Здраво живо Боре, ти благодарам за овозможената прилика за интервју. Се надевам дека ќе го претставиме твоето делување на начин преку...
a name is a name macedonia

Macedonia – a Name is a Name

A cross between a documentary and a feature film, A Name is a Name is a classic ‘road film’ made largely on the proverbial and literal road in the Republic of Macedonia. At its heart, the film is about the Macedonian people and what it means...
Древна Лоза

ЛОЗА – ред во хаосот

Она што било, пак ќе биде, и она што се правело, пак ќе се прави – нема ништо ново под Сонцето…  Во дневниот печат како да исчезна просторот...