Sunday, 20 October 8329

Tag Archives: macedonia on foreign maps

Fullscreen capture 10.12.2012 082016

Стари мапи на Македонија

Македонија е земја со исклучително богато културно – историско минато, а притоа и крстопат и место на средби на големи и различни култури...
интересни топоними на старата мапа

Македонија и Пæонија, карта од 1849

Карта на кралствата на Наследниците

Наследниците на Александар

По смртта на Царот, империјата била поделена помеѓу неговите најблиски генерали…   (кликни на сликата за поголема карта)     повеќе...
Македонија

Карти стари пет века

  Оригинална изложба на стари раритетни карти и мапи на Македонија од 15 до 20 век изложени се во битолскиот Завод и Музеј. Автор на...
ЦЕЛА МАКЕДОНИЈА

Распарчена Македонија

мапа од Giacomo Cantelli da Vignola - Giacomo Giovanni Rossi 1684г

Македонија, Епир, Ливадија…карта од 1648

Ѕирнете внимателно

Македонија, Епир и Ахаја – карта од 1608