Wednesday, 22 November 2017

Tag Archives: Maкедонија

Дедо ГОЦЕ

Средба и разговор на Гоце Делчев со генералот Данаил Николаев

Генерал Николаев – „Значи вие, младичок, сметате дека македонското население е способно да се бори, да подига револуција? Детски...
Личниот Печат на Баронот Костадин Александров Бели - Македонецот

Барон Александров Бели – Македонецот

БЕЛИ-МАКЕДОНЕЦОТ, Барон Костадин Александров (роден во с. Блаца, Егејска Македонија а починал во Виена, Австрија) МАКЕДОНСКИ патриот,...
Гробот на Учителот

Дедо Гоце

(Кукуш, 4 февруари 1872 – с. Баница, Серско 4 мај 1903) идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно националноослободително...
frontpage1-348x490

Иван Кузманов Божинов

(Софија, 1807–1927) – поет, писател, издавач во Софија; печатар на списанието ЛОЗА, кое ја вознемири бугарската јавност со јавни заложби...
Kрсте Петков Мисирков

Крсте Петков Мисирков

(Постол, Ениџевардарско, Егејскиот дел на Македонија, 6/18 ноември 1874 – Софија, јули 1926) – најкомплетниот и најкомплексниот македонски...
Христо Матов

Христо Матов

(Струга, 10 март 1872 – Софија, 10 февруари 1922) – професор, револуционер и еден од идеолозите на МРО. Завршил гимназија во Солун и словенска...

Зафир Ѓорчев Белев

(Охрид, 1845 – с. Костенец, Софиско, 1907) – македонски деец и општественик, учесник во Охридскиот заговор и автор на мемоарски (автобиографски)...

Христо Поп Коцев

(с. Ново Село, Штипско, 5 јануари 1869 – Варна, Бугарија, 30 септември 1933) – член на ЦК на ТМОРО и публицист. Се школувал во Солун, во Белград...
Војдан Чернодрински

Војдан Чернодрински

(с.Селци, Дебарско, 2 октомври 1875 – Софија, 8 јануари 1951) – основоположник на македонската драмска литература и на македонската театарска...
Aрсени Јовков

Арсени Јовков

(с. Селце, Струшко, 1882 – Горна Џумаја, 1924) – поет и публицист, општественик, револуционер, учесник во Илинденското востание, преведувач, филмолог....