Sunday, 22 October 2017

Tag Archives: der mazedonische knoten

Ѕвездата од Кутлеш

Ѕвездата од Кутлеш ја осветли измамата

За да се навратиме уште поназад во историјата, Бојич/Ошлис го напиша следново за појавувањето на Словените во Византиското Царство. „Македонските...
Makedonskiot jazol

Англиската бариера ја „проголта” Македонија

Германската амбасада во Лондон го наведува доказот дека Македонија, и покрај неуспешното и со многу жртви проследено востание од 1903...
der mazedonische knoten

Предупредувачки зборови на кнезот Фердинанд

Релативната скудност на актите од овие години што се однесуваат на Австрија во врска со темата Балкански сојуз на ова место остава простор...
Makedonskiot jazol

Грција и Турција се коцкаат за Балканскиот сојуз

По 1908 година идејата за Балканскиот сојуз преку нападот на Младотурците откри нова варијанта – повторно да се воведе во игра Турција...
der mazedonische knoten

Загадочно однесување на велесилите

Како што се дознава од еден разговор во јуни 1908 година меѓу дипломатот во Атина, господинот Фон Арко, и грчкиот крал, во Равел се одржала...
Makedonskiot jazol

Македонците како самостоен народ

Споменувањето на името Солун во оваа пригода има потреба од поткрепа: во последните осум-девет столетија Европејците се навикнале на...
der mazedonische knoten

Бугарски извештај со неоспорни докази

Еден извештај во декември 1909 година беше повод царскиот дипломатски пратеник во Србија да му испрати на Министерството за надворешни...
Makedonskiot jazol

Конференција на словенските социјалдемократи

Комунистите на 20 век често заземаа објективен став кон националната засебност на Македонците. Ова размислување можеше да се забележи...
Makedonskiot jazol

Белградски пратеник ја открива вистината

Министерството за надворешни работи во својот архив чува документ од 1904 година што е од исклучително значење за Македонија. Во еден...
der mazedonische knoten

Игрите со Илинденското востание

Игрите со Илинденското востание Авторот можеше да се увери дека за неуспешното Илинденско востание од 1903 година, кое доведе до формирањето...