Thursday, 26 September 7280

Tag Archives: ѓуриште

nevesta nosija 5

Свадбарските песни од Ѓуришкото поднебје

Свадбарските песни од Ѓуришкото поднебје Бричење Бричи ми се млади младожењо Ќе идеш за девојка За девојка многу надалеку Надалеку...
gjuriste

Средновековниот град Коритос – на денешно Ѓуриште во Овче Поле?

Возвишението Ѓуриште се наоѓа во западниот дел на Овчеполската котлина, со надморска височина од 851 метар. Возвишението има два благо...
boy-scout-symbol-clip-art-clipart-best-AQ6i76-clipart

Првата извидничка акција во Овче Поле

На 20 05 1972 година на Градиштанска Планина (Ѓуриште) е одржана првата извидничка акција во општината Свети Николе. Оваа акција е поврзана...
Свобода или Смрт

Битката кај Ѓуришкиот манастир – 18 август 1903

Шестиот востанички округ на Македонската Револуционерна Организација – Овчеполскиот округ бил формиран со Општиот план за Илинденското...
13552582_1456897084335925_930494493_n

Се реновира Ѓуришкиот манастир (фото)

По многу години, се реновира манастирот Света Богородица во Ѓуриште, Овче Поле. Веќе е изградена новата купола, со што црквата го враќа...
РаскажиНиЗаМакедонија

Златниот накит со двоглав орел од Ѓуришкиот манастир

Според Блага Алексова (Где је сахрањена Марија Палеологова, дубровачки анали 4-5 Дубровачки анали) наодот на Ѓуришкиот манастир бездруго...
РаскажиНиЗаМакедонија

Раскажи ни за Овче Поле и Ѓуриште

#РаскажиНиЗаМакедонија – ЃУРИШТЕ читајте – Отворен прозорец кон Овче Поле
gjuriste

Воздушната бања Ѓуриште

Два написи за туристичко – рекреативниот центар во Ѓуриште, кој денес постои само како уништено сеќавање на едно време. Ах, тоа Ѓуриште… Ѓуриште...
manastirite-vo-makedonija-1933-2

Од кога постои Ѓуришкиот манастир?

Манастир “Света Богородица” – Ѓуриште. На местото од сегашната манастирска црква, постоела друга, која од страна на Турците, во 16...
gjuriste

Долно и Горно Градиште (Ѓуриште)

Средновековни градови и тврдини во Македонија Иван Микулчиќ VII. ПРЕГЛЕД НА УКРЕПЕНИТЕ МЕСТА ОД СРЕДНИОТ ВЕК ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22. Општина...