Friday, 20 October 9369

Tag Archives: Ѓорѓија Пулевски

Славјано Македонска општа историја од Пулевски

Ѓорѓија Пулевски – ЛОЗА www.loza.mk

Текстови и книги од Ѓорѓија Пулевски на ЛОЗА
Пулевски - печалбар, ѕидар, комита...

Книги од Пулевски

Приврзаник на идеологијата дека и античките Македонци биле Словени, особено внимание посветува на историјата на македонската династија...
Trijazicnik

Тријазичникот на Пулевски

Втората книга на Пулевски е Речник од три јазика (тријазичник), објавена во Белград во 1875 г. Ова дело е особено значајно поради јасната...
pulevski

Или слобода или смрт, трето нема

“Предраг мој Деспоте, Преди еден месец видох писмо ут твојот брат Кузман и му писах да дојде тука и да собери колку што може поголема...
Слогница речовска

Слогница речовска

Слогница речовска или позната под целосното име Словенско-населенска македонска слогница речовска е книга издадена во 1880 година...
Пулевски - печалбар, ѕидар, комита...

Писмо од Ѓорѓија Пулевски

7 декември 1876 год. ПИСМО ОД ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ ДО КУЗМАН БАЏОВИЌ: МАКЕДОНЦИТЕ ГО ВКУСИЈА ДУХОТ НА СЛОБОДАТА И СЕ РЕШЕНИ ДА УМРАТ ЗА ЧЕСТА...
Славјано Македонска општа историја од Пулевски

Славјано – Македонска историја

Ѓорѓија Пулевски – Славјано – Македонска историја Дел 1, Книга 1 (до 900 год. пред Христа) издадена од МАНУ 2003   Глава 5   Доказателства...
Ѓорѓија Пулевски

Ѓорѓија Пулевски

(Галичник, 1822/23 – Софија, 1893) – печалбар-ѕидар, комита, доброволец во Српско-турската и војвода во Руско-турската војна, востаник и војвода...