Monday, 25 September 2017

Tag Archives: Ѓорги Баласчев

EЗЕРСКИ

Георги (Ѓорѓи) Димитров Баласчев – ЕЗЕРСКИ

(Охрид, 10 март 1869 – Софија, 6/7 октомври 1936) – историчар, епиграф и археолог. Основно училиште завршил во Охрид, егзархиска гимназија во...