Wednesday, 22 November 2017

Tag Archives: ТМОРО

mishe-s-razvigorov

Кои беа илинденските масони?

Денес не располагаме со доволно податоци за контактите на масоните од кругот на овој голем мајстор со Македонските револуционери, чие...
Млада Македонска Книжовна Дружина - списание ЛОЗА 1892г.

Младата Македонска книжовна дружина

Дваесет години по Младата Македонска Книжовна Дружина се појавило Младотурското движење, формирано по пример на други слични револуционерни...
Zakletva na VMRO

Правилник на четите на Организацијата

Глава I Во секој Револуционерен околијски реон се уредува една чета како неразделен дел од организацијата. Таа се движи тајно по реонот...
Преродба

Лозарите и Македонската Револуција

Како започнала македонската борба за ослободување од османлиска власт? Кои биле првите млади студенти кои што почнале тајно да се организираат...
Gruev_Razvigorov_Chuchkov_Babata

Слободното ѕидарство и револуцијата

Присуството на слободноѕидарските идеи во македонското револуционерно движење, истото она што го крена Илинденското востание, е малку...
14 500 златни лири

Најголем откуп за грабнување

Турската држава и плати на Тајната македонско-одринска револуционерна организација (ТМОРО) 14 500 златни лири за откуп на грабнатата американска...
Гробот на Учителот

Дедо Гоце

(Кукуш, 4 февруари 1872 – с. Баница, Серско 4 мај 1903) идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно националноослободително...
Ѓорче Петров

Ѓорче Петров

(Варош, Прилеп, 1865 – Софија, 1921) – професор, публицист, историчар, идеолог на МРО. Се школувал во Прилеп, Битола, Солун и во Пловдив. Бил...
Христо Матов

Христо Матов

(Струга, 10 март 1872 – Софија, 10 февруари 1922) – професор, револуционер и еден од идеолозите на МРО. Завршил гимназија во Солун и словенска...

Зафир Ѓорчев Белев

(Охрид, 1845 – с. Костенец, Софиско, 1907) – македонски деец и општественик, учесник во Охридскиот заговор и автор на мемоарски (автобиографски)...