Monday, 20 November 2017

Tag Archives: Странците за Македонија и Македонците

strancite za makedonija

Ами Буе

Французинот Ами Буе јужната граница на Македонците спрема Грците ја определил вака – Јужна граница меѓу Грци и Македонци ја означуваат...
strancite za makedonija

Фон Кнапич

Австрискиот конзул во Солун Фон Кнапич, кој во својот извештај од 1874та година (во Македонски преглед, Софија 1925та година) кој се однесува...
strancite za makedonija

Вилијам Мартин Лик

Британскиот политички и воен работник, археологот и филолог Вилијам Мартин Лик, кој во времето на Наполеоновите војни ја прошетал и...
strancite za makedonija

Де ла Трокиер и Ангиолело

Извесниот европски патешественик Де ла Трокиер уште во 14ти век зборува за Македонци како главно население на Македонија и реско ги...