Sunday, 22 October 2017

Tag Archives: Странците за Македонија и Македонците

strancite za makedonija

Странците за Македонија и Македонците

Повеќе странски автори уште пред два века, а некои и многу поодамна, јасно ги одделуваат Македонците од нивните соседи – Бугарите,...
strancite za makedonija

Жистен Годар

(Сенатор, бивш министер и виден француски државник) Македонија не познава ред. Тоа не е по нејзина вина. Можеме ли да ја обвинуваме неа,...
strancite za makedonija

Анри Макс

(Француски драматург) Македонците имаат право да го бараат своето право и својот сопствен живот. Анексите коишто го разделуваат се бесправни.
strancite za makedonija

Едвард Бојл

(Сер Едвард Бојл – Претседател на Лондонското друштво за Блискиот и Средниот Исток) Борбите на Македонците се еден стремеж кон слобода...
Ѕвездата од Кутлеш

Македонците сакаат да си останат Македонци, без друг епитет

Францускиот истакнат социјалист и општественик од македонско потекло Пол Аргиријадис (1849 – 19010 во врска со решавањето на македонското...
strancite za makedonija

Пржевалски

Ромуалд Пржевалски, Полјак роден во Белорусија, учесник во Илинденското востание – Јас се решив да земам лично учество во македонското...
strancite za makedonija

Карл Хрон

По моите сопствени студии на српско-бугарскиот спор, дојдов до убедување дека Македонците како по својата историја, така и по својот...
strancite za makedonija

Гладстон

На 19ти јануари 1897ма година лидерот на англиските либерали од Харварден Касл, напишал – Безнадежноста на турската влада ќе ме направи...
strancite za makedonija

Казимет

Јас познавам две историски светски трагедии – ирската и македонската. Тоа се две окрвавени огништа, два измачени народи. (Казимет...
strancite za makedonija

Лав Толстој

Малку е срамно, но должен сум да Ви признаам дека имам доста заматени претстави за Вашата татковина. Знам само оти се наоѓа во Архипелагот,...