Sunday, 20 October 3461

Tag Archives: спомени

Boris_Sarafov

Спомени на Борис Сарафов 10

Груев и Сарафов решаваат за датата на востанието. – Протестно писмо до конзулите. – Дејноста на Сарафов по 20 јули. – Решение за...
Boris_Sarafov_Portrait

Спомени на Борис Сарафов 9

Сарафов на Смилевскиот конгрес. – Последиците од солунските атентати. – Членовите на главниот штаб на востанието во обиколка. 31...
Boris_Sarafov

Спомени на Борис Сарафов 8

Сарафов го продолжува патот накај Битолско. – Неговата средба со битолското раководство. – Советувања, како да почне востанието....
Boris Sarafov

Спомени на Борис Сарафов 7

Сарафов попусто предлага решителни мерки против Цончев. – Сарафов во странство. – Се враќа во Софија поради доаѓањето на гроф Ламсдорф....
Sarafov_2

Спомени на Борис Сарафов 6

Сарафов се среќава во Виена со фон Милер, подоцнежен австриски цивилен агент во Македонија. – Средби на Сарафов со истакнати политички...
Boris_Sarafov_Portrait

Спомени на Борис Сарафов 5

Стојан Михајловски застанува на чело на Комитетот. – Интриги од страна на генерал Цончев против Сарафов. – Редовниот македонски...
Boris Sarafov

Спомени на Борис Сарафов 4

Меморандум до европските владетели и до султанот. – Основање на весникот „L`Effort“ во Париз. – Сарафов кај генерал Куропаткин. –...
Boris_Sarafov

Спомени на Борис Сарафов 3

Сарафов застанува на чело на Македонскиот комитет во Софија. – Неговите односи со Ѓорче Петров и со Гоце Делчев. – Првото мешање во...
Sarafov_2

Спомени на Борис Сарафов 2

Вратен во Софија, Сарафов се среќава со Делчев. – Првенствено треба да се најдат пари. – Сарафов преку Цариград доаѓа во Св. Гора....
Boris_Sarafov_Portrait

Спомени на Борис Сарафов 1

Куси биографски податоци. – Првиот македонски комитет во Софија. – Сарафов со голема чета го напаѓа град Мелник – По враќањето...