Saturday, 20 October 3449

Tag Archives: спомени

IvanHNikolov

Спомени на Иван Хаџи Николов 8

ОСНОВАЊЕ НА ЧЕТНИЧКИОТ ИНСТИТУТ. ИСПРАЌАЊЕ СПИСОЦИ ВО ЕГЗАРХИЈАТА. КОНГРЕСОТ ВО 1899 ГОДИНА Како што реков, Виничката афера (14.11.1897 г.)...
IvanHNikolov

Спомени на Иван Хаџи Николов 7

ПРВИТЕ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА, ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ТЕРОРИСТИТЕ И НАБАВКА НА ОРУЖЈЕ До август 1895 г. Централниот комитет не собираше пари...
IvanHNikolov

Спомени на Иван Хаџи Николов 6

СТАВ НА ЦЕНТРАЛНИОТ КОМИТЕТ СПРЕМА ВРХОВНИОТ МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ ВО БУГАРИЈА Во текот на март 1895 г. узнавме дека во Софија се основал...
IvanHNikolov

Спомени на Иван Хаџи Николов 5

ЗА НАШИТЕ СОЛУНСКИ КНИЖАРНИЦИ Сега да се вратам малу назад за мојата книжарница. Отворањето на мојата книжарница се покажа како задоволување...
IvanHNikolov

Спомени на Иван Хаџи Николов 4

МЕРКИ ЗА ЈАКНЕЊЕ НА РЕВОЛУЦИОНЕРНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА Втората седница на шестмината стана во јануари 1894 година. Предложив да ја прошириме...
Zakletva na VMRO

По битката кај Локвата доаѓаат Груев и Сарафов

Лаки Поповски, кој беше убиен во битката кај Локвата, беше нашиот леар на бомби. Тој прво ги лееше во Смрдеш, и тоа некои од гугуч, а некои...
Zakletva na VMRO

Спомени на Иван Хаџи Николов 3

ОСНОВАЊЕТО НА ВМРО Во Солун ги затеков градските првенци поделени на две партии. Едните – како Насте Стојанов, К.Г. Самарџиев, Ничо...
IvanHNikolov

Спомени на Иван Хаџи Николов 2

МОЈАТА ДЕЈНОСТ ДО 1893 ГОДИНА По Берлинскиот конгрес секој од младите заколнатици за ослободувањето на Македонија се посвети на својата...
Ivan_Hadzhinikolov_MOO

Спомени на Иван Хаџи Николов 1

МЛАДИНСКИ РЕВОЛУЦИОНЕРНИ КОПНЕЖИ Имав околу 10 години, кога за прв пат почнав да учам бугарска историја од учебникот на Д.В. Манчов....
Pando_kljashev

Битката кај Локвата и Вињари

Во саботата имаше битка на Локвата и Вињари (врвови на планините над Смрдеш и Д’мбени. Кога видовме дека мерката што ја презедовме...