Monday, 20 October 3423

Tag Archives: спомени

Ѓорче Петров

Спомени на Ѓорче Петров 5

Првото збирање парични помошти за организацијата. — Организацијата се одзива на еден повик од егзархот и му дава поткрепа. — Борбата...
gjorce petrov

Спомени на Ѓорче Петров 4

Востанието во 1895 год. и внатрешните дејци. — Првите внесени во Битола бомби, фатени од турците. — Кирајџијата Доне вопреки мачењето...
Ѓорче Петров

Спомени на Ѓорче Петров 3

Полагање првите основи на револуционерната организација во Македонија во 1894 година. — Петров издава хектографиран револуционорен...
gjorce petrov

Спомени на Ѓорче Петров 2

Ѓорче Петров како учител во Скопје почнува да собира географски и етнографски материјали за целиот округ. Преместен во Битола, Петров...
Ѓорче Петров

Спомени на Ѓорче Петров 1

Биографски податоци. — Исклучен од Солунската гимназија, Ѓорче Петров доаѓа во Пловдив. — Влијанието на Захариј Стојанов и Д. Ризов...
Zakletva na VMRO

Спомени на Христо Татарчев 4

Спомени од минатото Револуционерното дело, замислено уште есента 1892 у год. во Солун конечно се оформи на 23 октомври 1893 година. Изникнато,...
tatarcev

Спомени на Христо Татарчев 3

Првиот револуционерен конгрес nа В.О. во Ресен. – Внатрешен правилник на Организацијата. – Хр. Матов станува член на В.О. – Михаил...
tatarcev

Спомени на Христо Татарчев 2

Обиколка низ Македонија. – Насекаде борба против централистичките стремежи на Егзархијатa. – Прво запознавање на Т. Со ДамјанГруев....
tatarcev

Спомени на Христо Татарчев 1

Биографски податоци. – Хр. Татарчев во Цариград по завршувањето nа образованието. – Т. назначен за училиштен лекар во Солун. –...
IvanHNikolov

Спомени на Иван Хаџи Николов 9

ВО СОЛУН „Кога дојдов во Солун, ги затекнав граѓаните разделени на два лагера. Едниот лагер, партија, се состоеше од граѓани – првенци,...