Sunday, 22 October 2017

Tag Archives: спомени

pavel satev fezan atentati

Спомените на Павел Шатев

Солунскиот атентат и заточениците во Фезан од Павел Шатев можете да ја прочитате овде.
Свобода или Смрт

Спомените на македонските револуционери

Во последните неколку седмици ЛОЗА објави делови од спомените на повеќе македонски револуционери. Истите можете да ги разгледате и...
Zakletva na VMRO

Од спомените на Пандо Кљашев

Дотогаш само се регрутираа членови, без да се организираат со намера еден ден да се искористат. Со луѓето во секое село раководеше оној...
gjorce petrov

Спомени на Ѓорче Петров 22

Недоволство кај останатите дејци во Битолско од централизаторските планови на Груев. — Петров оди во Прилепско на организационен окружен...
gjorce petrov

Спомени на Ѓорче Петров 21

Расформирувањето на четите и лошите од тоа морални поледици. — Ѓ.Петров, останат сам, се присоединува кон четата на Толе-паша. — Петров...
Ѓорче Петров

Спомени на Ѓорче Петров 20

Слабости во организацијата во Прилепско. — Големи жртви на четата на П. Ацев, во борбата со турците при „Студенец“. — Останки од четата...
gjorce petrov

Спомени на Ѓорче Петров 19

Ѓорче Петров трга со четата за Битолско. — Мачнотии при преминувањето на границата. — После големи усилби четата го преминува Вардар....
Ѓорче Петров

Спомени на Ѓорче Петров 18

Гарванов агитира во полза на земеното решение за востание. Ѓорче Петров и Делчев се противат; Пере Тошев нерешителен. — Сарафов тргнува...
gjorce petrov

Спомени на Ѓорче Петров 17

Влијанието на Гарванов и на Лозанчев за да се убрза востанието. — Непокорна опозиција на Ѓ. Петров. Резолуција на собранието на внатрешните...
Ѓорче Петров

Спомени на Ѓорче Петров 16

Дејноста на Хр. Матав и Д-р Хр. Татарчев по нивното враќање од заточение. — Петров интерниран во Казанлак. — Гроф Ламсдорф во Софија и...