Sunday, 22 October 2017

Tag Archives: СЕДУМДЕСЕТ ГОДИНИ МАКЕДОНСКА АДВОКАТУРА

Scales_and_Gavel_176165213_std

Борба за независен статус во општеството

Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 17 ноември 1991 година го донесе првиот Устав на независната македонска држава....
sveditelstvo

Киро Глигоров со свидетелство за адвокат од Царството Бугарија

Основачкото собрание на Адвокатската комора се одржа на 28 јануари 1951 година, по донесено претходно решение на министерот за правосудство,...
law

Првите адвокати биле наши народни херои

Адвокатурата на балканските простори егзистира од антиката, во општествените услови на правните системи на државите во чиј состав...