Sunday, 22 October 2017

Tag Archives: Прилози за историјата на здравствената култура во Македонија

prilozi za istorijata na zdravstvenata kultura

Лечебната дејност на македонските црковни центри

И покрај високата научна и филозофска култура на византиските епископи во Македонија, грцизирањето меѓу словенскиот клер само делумно...
Library-of-Alexandria

Александриската медицинска школа

При својот поход кон исток, Александар Македонски, љубител и покровител на науката и убавите уметности, неминовно се соочил и со источната...
kniga so iljaci

Еким, лечам од разни болести!

Кон крајот на 18ти и почетокот на 19ти век во Македонија сеуште нема школувани лекари. Но, потребата од нив ја задоволуваат народните лекари,...
herbs

Коста Цепенков – екимот на сиромашните

Коста Цепенков од Прилеп во своите млади години ги пропатувал Србија и Романија и други места и се занимавал со разни занаети, а по враќањето...