Monday, 25 September 2017

Tag Archives: популарно

Можеш и да појдеш со нас.  Ќе те викаме Ѕумбарка, рече Mus Rattus. Ѕ - убава старословенска буква. Сега спиј, оти ако те ѕвекнам по тиквата, ѕрцки ќе ти излезат!

Ѕ – убава буква (од Невестата на Змејот)

Кога Денко влезе во своето одајче, Mus Rattus разговараше со некого. –  Слушај, и велеше  стаорецот на една оса фатена во пајажината разапната...
пишуваш ли

“Пишуваш ли уште?”

Богомил Ѓузел – “Пишуваш ли уште?” и можните одговори 1984та скенирано од книгата БОВЧА, издадена од Магор претходно: Јазикот...
ЛОЗА

Лозата на одбраниот народ

Еден од најстарите симболи на плодородноста на Блискиот Исток и еден од поважните симболи на духовниот живот и препородот во паганскиот...
nicholas-roerich-song-of-shambhala

Порано Господ одел со торба полна со земја и камења. Каде ќе фрлел од торбата само земја, ќе станело рамница како Овче Поле…

Како и кај многу други народи, така и кај македонскиот народ се верува дека Земјата е бескрајна. Земјата најчесто се замислува како бескрајна...
Читај за народ, нации, раси, јазици...

Залезот на западот

  Сите струи на суштествувањето (битието) имаат историски облик, сите врски на будноста (будното битие) – религиозен. Она што е...
Мајка Природа

Une poeme dit = Une verre offert

Појдовме во Le Coupole. Се погоди во салата во која седнавме да има вечер на поезија – SLAM Poesie, едно уметничко движење за масовна слобода...
Доктор Соларис

‘Тревата трепери, а ветрот го нема!’

Паскал Сотировски студира лесно, брзо, успешно. Се издвојува по своите резултати. Не само во извршувањето на обврските. Улицата што му...
Небесниот Татко и Божествената Мајка

Небесниот Татко и Божествената Мајка

Во природата постојат два основни принципи, кои што се одразени во секоја манифестација на животот и Природата. Целото творение е резултат...
ЦРНА АТЕНА -

Црна Атена

Речиси секогаш, луѓето, кои се заслужни за овие темелни откритија на некоја нова парадигма, или биле мошне млади, или мошне нови во областа...
Каирска Магија Патот на Душата

Патот на душата

Кога душата ќе посака да се врати на земјата за да ги види блиските со кои живеела, влегува во тело од птица или животно, или расцутува...