Monday, 25 September 2017

Tag Archives: Петар Поп Арсов

Стамболовштината во Македонија - Петар Поп Арсов / Вардарски

На помош, сите чесни Македонци

Одземете му го на човека полето на дејствување – тој е веќе мртов: така и нашата “љубезна” Егзархија со своите два оддела, стремејќи...
Петар Поп Арсов

Вардарски

Член е на „Тајната дружба” (крајот на 1890), од која се создава Младата македонска книжовна дружина, која од јануари 1892 г. почнува да го...
Петар Поп Арсов - ВАРДАРСКИ

Петар Поп Арсов – ВАРДАРСКИ

(с. Богомила, Велешко, 21 октомври 1872 – Софија, 1 октомври 1941) – македонски културнонационален и револуционерен деец,  „лозар”, гимназијален...
frontpage1-348x490

Списание „ЛОЗА” (Софија, јануари 1892 – јуни 1894)

 – месечно списание, орган на Младата Mакедонска Kнижовна Дружина, изразител на македонскиот национален сепаратизам. Основач е охриѓанецот...
Стамболовштината во Македонија - Петар Поп Арсов / Вардарски

„Стамболовштината во Македонија и нејзините претставници” 1894 г.

. Биографија на Петар Поп-Арсов ВАРДАРСКИ Прочитај ја Стамболовщината вЬ Македония и неіните представители Солун. 1.11.94 г. Вардарски Одземете...