Thursday, 19 October 7843

Tag Archives: палеолит

узун мера

Праисториски пронајдоци во древното Овче Поле

Во македонските медиуми одекна веста за пронајдената палеолитска станица во Овче Поле, каде археолозите пронашле човечки орудија од...
karta2arh1

Палеолит, Неолит, Енеолит во Овче Поле

Наоѓалишта од Палеолит, Неолит и Енеолит: 171 Барутница, Амзабегово, 2 172 Сусерка, Амзабегово, 2 173 Руг Баир, Горобинци, 10 174 Ќерамидница,...