Tuesday, 26 September 7341

Tag Archives: овчеполска котлина

nevesta nosija 5

Свадбарските песни од Ѓуришкото поднебје

Свадбарските песни од Ѓуришкото поднебје Бричење Бричи ми се млади младожењо Ќе идеш за девојка За девојка многу надалеку Надалеку...
Ѕвездата од Кутлеш

Древното Овче Поле во новото време – Радио Свети Николе

Првата епизода ќе биде емитувана во сабота, на 15 април во 12 часот на брановите на Радио Свети Николе. Древното Овче Поле во новото време...
ЖС Овче Поле

Од Свети Никола до Преодски ливади за пет минути – видео од Овчеполскиот автопат

Од Свети Никола до Преодски ливади за пет минути – видео од Овчеполскиот автопат
ЖС Овче Поле

Овчеполска платформа за живот во Овче Поле (нацрт верзија)

Овчеполска платформа за живот во Овче Поле (нацрт верзија) Детална проверка на водата за пиење во населените места. Мерење на зрачењето...
фотографија - Дандан Дан

Сакралната вредност на мистичното Овче Поле

Дали старите “бабини деветини”, митови, легенди, песни и преданија можат да ни овозможат почист поглед кон сегашноста и јасна визија...
DSC00257

Етнолошката поставка во Народниот Музеј на Свети Николе

Етнолошката поставка во Народниот Музеј на Свети Николе повеќе инфо – Народен Музеј Свети Николе повеќе фотографии – Фото...
ЖС Овче Поле

Големата Овчеполска котлина

Овчеполската Котлина претставува посебна област во средишниот дел на Балканскиот Полуостров и Република Македонија. Таа лежи во сливот...
ЖС Овче Поле

Овче Поле меѓу двете светски војни

По првата светска војна од повеќето селски населби во Овчеполската котлина за прв пат бил формиран посебен Светиниколски срез. Неговото...
govedar kamen ovce pole

Овче Поле и градот на Свети Никола

Потврдените археолошки локалитети Барутница, Руг Баир и Алин Дол сведочат дека човекот живеел во Овче Поле уште пред илјадници години....
RadagasttheBrown

Стари цркви, џамии, текиња, турбиња, гробишта

Во атарите на селата на Овчеполската котлина има и доста црквишта (црквино, црквиште – место со остатоци од стара црква). Како што дознав,...