Thursday, 20 October 3583

Tag Archives: Нова Пела

Личниот Печат на Баронот Костадин Александров Бели - Македонецот

Скрбен слух! Жалосен глас!

Ние, богатите, благодарни да се тркаламе во изобилијата на печалбите, мислејќи повеќе за личното и материјално богатство, се стремиме...
Личниот Печат на Баронот Костадин Александров Бели - Македонецот

Барон Александров Бели – Македонецот

БЕЛИ-МАКЕДОНЕЦОТ, Барон Костадин Александров (роден во с. Блаца, Егејска Македонија а починал во Виена, Австрија) МАКЕДОНСКИ патриот,...