Tuesday, 26 September 7522

Tag Archives: Нација

1 Ерик Хобсбаум Нациите и Национализмот по 1780

Ерик Хобсбаум за национализмот

Бидејќи бројот на националните држави во раниот деветнаесетти век беше мал, очигледно прашање за истражувачките умови беше кои од европските...
Ернст Гелнер е-книга

Ернст Гелнер – Нациите и национализмот

Ернст Гелнер – Нациите и национализмот @ ЛОЗА
Дионизиските култови можеби ќе попримеа потрезвен облик...

Преминот кон ерата на национализмот

Ако на националистичката доктрина и ги спротивставиме нациите - заспани убавици...

Белешка за слабоста на национализмот

Ернст Гелнер е-книга

Нациите и национализмот

Нациите и Национализмот прва глава: Дефиниции  
Ернст Гелнер е-книга

Што е нација

Ернст Гелнер – Што е нација
ЛОЗА 2012

Македон – херој на Македонија и Македонците

Мал извадок од античкиот автор Diodor Siculus (90-21 bc): 18.1 Озирис не беше сам во походот, така оди Египетската приказна, беше придружен од неговите...