Wednesday, 22 November 2017

Tag Archives: МРО

Свобода или Смрт

Кога Даме Груев ги посветувал Овчеполци во тајните на Организацијата

Си спомнувам како мојот кум Ване поп Ефремов ми е го опишувал организирањето на село Неманици во Овче Поле лично од Дамјан Груев. Големиот...
Свобода или Смрт

Битката кај Ѓуришкиот манастир – 18 август 1903

Шестиот востанички округ на Македонската Револуционерна Организација – Овчеполскиот округ бил формиран со Општиот план за Илинденското...
Преродба

Лозарите и Македонската Револуција

Како започнала македонската борба за ослободување од османлиска власт? Кои биле првите млади студенти кои што почнале тајно да се организираат...
Свобода или Смрт

Прв правилник на Македонската Револуционерна Организација

Глава I, СОСТАВ, УСТРОЈСТВО И ДОЛЖНОСТИ НА РЕВОЛУЦИОНЕРНИТЕ КОМИТЕТИ Член 1   ЦК и управните тела на месните комитети се состојат од...
Гробот на Учителот

Дедо Гоце

(Кукуш, 4 февруари 1872 – с. Баница, Серско 4 мај 1903) идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно националноослободително...
Ѓорче Петров

Ѓорче Петров

(Варош, Прилеп, 1865 – Софија, 1921) – професор, публицист, историчар, идеолог на МРО. Се школувал во Прилеп, Битола, Солун и во Пловдив. Бил...
Христо Матов

Христо Матов

(Струга, 10 март 1872 – Софија, 10 февруари 1922) – професор, револуционер и еден од идеолозите на МРО. Завршил гимназија во Солун и словенска...

Зафир Ѓорчев Белев

(Охрид, 1845 – с. Костенец, Софиско, 1907) – македонски деец и општественик, учесник во Охридскиот заговор и автор на мемоарски (автобиографски)...
Даме Груев

Дамјан (Даме) Груев

(с. Смилево, Битолско, 19 јануари 1871 – врв Петлец, кај с. Русиново, Малешевско, 23 декември 1906) национален деец и револуционер. Се школувал...
Иван Хаџи Николов

Иван Хаџи Николов

 ( Кукуш, 24 декември 1861 – Софија, 9 јули 1934) – македонски револуционер, учител и книжар. Завршил Трговска академија во Линц, Австрија....