Saturday, 20 October 3173

Tag Archives: Македонците крем на бугарското општество

Лозата сеела страв

Ресенец главен организатор на политички атентати

Ресенецот Наум Туфекчиев, познат трговец со оружје, сеел страв во Бугарија при крајот на деветнаесеттиот и почетокот на дваесеттиот...