Monday, 20 October 2960

Tag Archives: македонска народна митологија

Вечна Македонија

Паунот, гулабот и дрвото

Вселенското дрво или дрвото на светот претставува архаична и типолошка претстава, која се среќава во сите традиции. Тоа е израз на вечниот...