Sunday, 22 October 2017

Tag Archives: македонска народна митологија

768px-sun_symbol-svg

Живиот бит на македонскиот мит (од Имагинариумот на Доктор Сонѕе)

Во заедничкото сеќавање на македонскиот народ сѐ уште постојат спомените за преданијата, легендите и митовите кои ги раскажуваа нашите...
deers

Еленот во македонската народна митологија

Околу еленот се развиле повеќе митови, преданија, легенди и народни обичаи, со кои човекот сакал да се доближи до ова прекрасно животно....
anubis macedon

Македонскиот волк од Аркадија до денес

МАКЕДОНЦИТЕ И ВОЛКОТ Во книгата The Glory of Generositie е претставен грбот на принцот на Ематија – Македон. Книгата е дел од приватната колекција...
krilca

Змејската љубов во македонскиот фолклор

Едно од најчестите застапени верувања за змејовите е дека тие имаат човечко потекло. Ова верување е непосредно поврзано со сексуалната...
mecana

Мечката во македонската народна митологија

Мечката е споменувана во многу приказни и легенди на македонскиот народ. Забележано е обраќањето кон мечките со баба, тета, таа, она,...
глог

Глогот во македонската народна митологија

Глогот се смета за едно од најмоќните апотропејски средства во одбраната од вампири, и воопшто од лошите и нечисти сили. Поради тие свои...
Кралот Треф и неговиот дух - Д Винчич Систерс

Раѓањето на Александар Македонски

Мајката на Александар, заплашена од Филип дека ако не му роди машко дете ќе ја убие, побарала помош од билкарите за да плодот и биде момче....
aleksandar-bukefal

Александар и Букефал се родиле во исти ден

Коњите на познатите јунаци многу често имаат волшебни физички особини и способности. Според некои македонски преданија, Букефал бил...
Козле бозле

Козата во македонската народна митологија

Во некои од верувањата на балканските народи, козата е суштество создадено од ѓаволот. Според тоа, таа се сметала за нечисто животно....
како на небото така и на земјата и обратно

Дрвото на животот

Запишаните верувања за космичкото дрво, односно дрвото на животот, се многу скромни, така што е тешко да се реконструираат идеите сврзани...