Wednesday, 22 November 2017

Tag Archives: Македонска Интелигенција

frontpage1-348x490

1894 – групирање на сите Македонци

Нам на Македонците, положбата во овие последни години уште повеќе ни се влоши. Од една страна, најинтелигентното и најбогатото население...
Mитрополит Теодосиј

Митрополитот Теодосиј

Митрополитот Теодосиј е роден во село Трлис, Неврокопско, денес Гоцеделчевско. Еден е од активните учесници за создавање на самостојна...
Млада Македонска Книжовна Дружина - списание ЛОЗА 1892г.

Програмски Принципи на ММКД

  Поминаа цели 54 години откако покојниот Македонец Барон Костадин Бели  од Виена “кон своите еднородни Македонци” го испратил повикот...
Личниот Печат на Баронот Костадин Александров Бели - Македонецот

“Татковина, Народе!”

                . Ништожник е оној, кој што има подобар пријател од татковината – Софокле “Љубовта кон татковината е навистина свето...
Роди се

Cogito Ergo Zoom

Некои доаѓаат сега, а некои се откажуваат. Некои бараат забава, а некои бараат начин да излезат од конфузијата. Некои не знаат кон што...
портрет на Григор Прличев

Григор Прличев

(Охрид, 1830 – 1893) е најголемото име на македонската литература во 19от век. Овој супериорен литерат според јазичната припадност е всушност...
Ѓорѓија Пулевски

Ѓорѓија Пулевски

(Галичник, 1822/23 – Софија, 1893) – печалбар-ѕидар, комита, доброволец во Српско-турската и војвода во Руско-турската војна, востаник и војвода...
Гробот на Учителот

Дедо Гоце

(Кукуш, 4 февруари 1872 – с. Баница, Серско 4 мај 1903) идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно националноослободително...
Митрополит Скопски

Теодосијa Гологанов

(световното име: Васил Гологанов) (с. Трлис, Серско, 1846 – Софија, 1926) – духовник, црковно-национален деец, митрополит скопски, борец за...
Kрсте Петков Мисирков

Крсте Петков Мисирков

(Постол, Ениџевардарско, Егејскиот дел на Македонија, 6/18 ноември 1874 – Софија, јули 1926) – најкомплетниот и најкомплексниот македонски...