Wednesday, 22 November 2017

Tag Archives: ЛОЗА 2012

Љубовта е слободата

Граници

     Бидејќи самата е безгранична, Љубовта има моќ да ги укинува сите граници меѓу световите.          Убавината на животот, жарот...
Дедо ГОЦЕ

Средба и разговор на Гоце Делчев со генералот Данаил Николаев

Генерал Николаев – „Значи вие, младичок, сметате дека македонското население е способно да се бори, да подига револуција? Детски...
Борис Сарафов

Павел Шатев за Борис Сарафов

Борис Сарафов е еден од македонските „Света Тројца“! Заедно со Ѓорче Петров и Гоце Делчев се трите лица што ги одразуваат духот и смислата...
frontpage1-348x490

1894 – групирање на сите Македонци

Нам на Македонците, положбата во овие последни години уште повеќе ни се влоши. Од една страна, најинтелигентното и најбогатото население...
Mитрополит Теодосиј

Митрополитот Теодосиј

Митрополитот Теодосиј е роден во село Трлис, Неврокопско, денес Гоцеделчевско. Еден е од активните учесници за создавање на самостојна...
Личниот Печат на Баронот Костадин Александров Бели - Македонецот

Барон Александров Бели – Македонецот

БЕЛИ-МАКЕДОНЕЦОТ, Барон Костадин Александров (роден во с. Блаца, Егејска Македонија а починал во Виена, Австрија) МАКЕДОНСКИ патриот,...
Млада Македонска Книжовна Дружина - списание ЛОЗА 1892г.

Програмски Принципи на ММКД

  Поминаа цели 54 години откако покојниот Македонец Барон Костадин Бели  од Виена “кон своите еднородни Македонци” го испратил повикот...
Личниот Печат на Баронот Костадин Александров Бели - Македонецот

“Татковина, Народе!”

                . Ништожник е оној, кој што има подобар пријател од татковината – Софокле “Љубовта кон татковината е навистина свето...
La Muerte de Giradot en Bárbula

Сто години с(р)амотија

Многу години подоцна, наспроти стрелачкиот вод, полковникот Аурелијано Буендија ќе се присети на тоа далечно попладне кога неговиот...
Епифанија и епигонија - големата традиција

Големата традиција

Епифанија и Епигонија Александар Станкоски – Големата Традиција Александар Станкоски Епифанија и Епигонија читај повеќе