Sunday, 22 October 2017

Tag Archives: Кокино

Кокино

Мегалитската опсерваторија Кокино

Древната опсерваторија Кокино (или Мегалитската опсерваторија Кокино) е една од најинтересните содржини на овој локалитет. Просторот...
Kokino

Опсерваторијата на Кокино (Древни Вонземјани – видео)

Кокино (Татиќев камен) во емисијата Древни Вонземјани: Повеќе за Кокино на ЛОЗА  
Кокино

Календарот на Кокино

Кон крајот на третиот милениум и во почетокот на вториот милениум пред нашата ера луѓето кои го населувале Балканскиот Полуостров...
И вие и само вие сте во онаа непосредна врска со Бога.

Кокино

На 35 километри од Куманово, на надморска височина од 1013 метри, сместена на неовулкански рид веднаш под врвот Татиќев Камен, се наоѓа...
На Kокино има неолитска населба од која нашите предци пред многу векови ги набљудувале ѕвездите

Кокино на листа на чекање

Мегалитската археоастрономска опсерваторија Kокино кај Kуманово требаше да биде уредена како туристичка атракција додека се подготвуваше...
слика од Македониум

Споменичката целина Кокино

О Д Л У К А ЗА НОМИНИРАЊЕ НА СПОМЕНИЧКАТА ЦЕЛИНА „АРХЕО-АСТРОНОМСКИ ЛОКАЛИТЕТ-КОКИНО“ ЗА ДОБИВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТ СТАТУС Член...
Кокино view

Кокино – Света Планина

Според историските и археолошките податоци долината на реката Пчиња како природен коридор во централниот дел на Балканскиот Полуостров...
Црвено, Бело, Живо, Здраво

Пролетна Рамноденица

Првиот официјален ден на пролетта во северната хемисфера, пролетната рамноденица, е ден кога она што го дефинирале како “замислена...