Sunday, 24 September 2017

Tag Archives: Историја на парите во Македонија

reformi rim

Монетарните реформи во Римското царство

Една од најтемелните монетарни реформи во историјата била спроведена од Диоклецијан…
rimski imperijalni moneti

Римски империјални монети

Монети во Македонија од Римскиот империјален период.
rimski denari

Римските денари во Македонија

Со паѓањето на Македонија под власт на Римјаните покрај провинциските монети во првата половина на I век п.н.е. во циркулацијата на територијата...
makedonija rim

Римски монети во Македонија

Македонија – Римска провинција. Монети на македонските градови под римска власт.
римски

Римски монети во македонските мериди

По поразот на македонците во 168 година пр.н.е, државата била ставена под римски протекторат и поделена на четири области. Рудниците од...
мк1

Монетите на македонските кралеви

Историјата на македонското кралско ковништво започнува со Александар I Филхелен (498-454 г.пр.н.е). Имено, по повлекувањето на Персијците,...
македонски монети

Монетите на македонскиот брег

Нумизматичкиот материјал потврдува дека покрај употребата на пајонски и македонски монети, на територијата на Република Македонија...
17776_433406883508709_2821039458204608456_n

Парите на Пајонските владетели

Во НБРМ се чуваат 180 монети кои биле ковани од пајонските владетели, меѓу кои има исклучително ретки и уникатни примероци. Еден таков...
11406956_433406946842036_6389460849272019837_n

Првите пари во Македонија

Македонските племенски заедници биле во тесна врска со пајонските, па некогаш и тешко се разграничуваат едни со други. Меѓу обединувачките...
11249471_433406960175368_2837033228519756366_n

Македонија – парите и историјата

Историја на парите во Македонија е преглед на мошне долг временски период на постоењето на парите како платежно средство, од монетоковањата...