Wednesday, 22 November 2017

Tag Archives: Езерски

%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b0

Езерски: Минатото на Македонија го возбудува учениот свет!

Миналото на Македониа; неіните блескави периоди, во времето на Филипа и Александра Велики, отппдъкот на това и́ дветуще положеніе при...
Лоза2012

Книги од Езерски

Ѓорѓи Баласчев, познат и под псевдонимот Езерски, бил еден од иницијаторите за основање на Младата македонска книжовна дружина (1891)...
Млада Македонска Книжовна Дружина - списание ЛОЗА 1892г.

Неколку белешки од Езерски

Събитието, което ще опиша по-долу съставіа един епизод от многоброіните прикліучениа, които ми се случиха през моето пребивание в Цариград...
old book

Македонското прашање

Македонското прашање е книга на Рихард фон Мах од 19 век, оригинално издадена во Виена, а преведена од Георги Баласчев – Езерски. Македонскиятъ...
езерски

Георги Баласчев Езерски

Георги Баласчев (псевд. Езерски) (10. IV. 1869 – 6/7. X. 1936) е историчар, археолог, публицист и еден од видните претставници на македонската емиграција...
EЗЕРСКИ

Георги (Ѓорѓи) Димитров Баласчев – ЕЗЕРСКИ

(Охрид, 10 март 1869 – Софија, 6/7 октомври 1936) – историчар, епиграф и археолог. Основно училиште завршил во Охрид, егзархиска гимназија во...
frontpage1-348x490

Списание „ЛОЗА” (Софија, јануари 1892 – јуни 1894)

 – месечно списание, орган на Младата Mакедонска Kнижовна Дружина, изразител на македонскиот национален сепаратизам. Основач е охриѓанецот...