Thursday, 26 September 6261

Tag Archives: Дончо Штипјанчето

%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b1%d0%be

Аферим бре калеш Дончо, никој не издаде

Zakletva na VMRO

Ми товарил калеш Дончо

Македонските револуционерни народни песни, покрај фолклорна вредност, се испеани од вистинити настани и личности. Една од најпознатите...
Doncho_Shtip_portert_KN_golyam

Дончо Штипјанчето од Ерџелија, Овче Поле

Андон Стојанов Тошев (Ерџелија, Светиниколско, 1867 – Ќустендил, Бугарија, 15 април 1931) познат како Доне Тошев или Дончо Штипјанчето бил...