Monday, 23 October 2017

Tag Archives: ВМРО

Свобода или Смрт

Кога Даме Груев ги посветувал Овчеполци во тајните на Организацијата

Си спомнувам како мојот кум Ване поп Ефремов ми е го опишувал организирањето на село Неманици во Овче Поле лично од Дамјан Груев. Големиот...
Свобода или Смрт

Битката кај Ѓуришкиот манастир – 18 август 1903

Шестиот востанички округ на Македонската Револуционерна Организација – Овчеполскиот округ бил формиран со Општиот план за Илинденското...
mishe-s-razvigorov

Кои беа илинденските масони?

Денес не располагаме со доволно податоци за контактите на масоните од кругот на овој голем мајстор со Македонските револуционери, чие...
поздрав

Не се ниту влијателни, моќни, убави и умни за сами да можат да повлечат толкав број на гласови (интервју со еден бранител од Овче Поле)

Здраво живо. Благодарам за овозможената прилика за интервју. Се надевам дека ќе претставиме една животна приказна на начин кој ќе ги...
Млада Македонска Книжовна Дружина - списание ЛОЗА 1892г.

Младата Македонска книжовна дружина

Дваесет години по Младата Македонска Книжовна Дружина се појавило Младотурското движење, формирано по пример на други слични револуционерни...
dokument-cakov-2

Писмо на Тодор Александров до Михаил Чаков (2ри август 1923та година)

Пријатен долг ми е да Ви искажам голема благодарност од името на другарите – борци за независноста на Македонија и од мое име, за родољубивата...
Zakletva na VMRO

Писмо од Главниот штаб на востанието

Писмо од Главниот штаб на востанието до директорот на источните железници Господине Директоре, Главниот штаб на Македонско-Одринскиот...
Dame_Gruev,_portrait

Дамјан Груев и почетоците на револуционерното дело

По убиството на министерот Белчев во Софија во мене се породи за првпат идејата да работам за македонското дело. Едно 3-4 месеци пред...
Zakletva na VMRO

Правилник на четите на Организацијата

Глава I Во секој Револуционерен околијски реон се уредува една чета како неразделен дел од организацијата. Таа се движи тајно по реонот...
Свобода или Смрт

Дали жените биле членови на Организацијата?

Љапчев напиша само еден член, првиот, кој што горе-долу гласеше: „Се оснива во Македонија револуционерна организација како гранка од...