Sunday, 22 October 2017

Tag Archives: виктор фридман

Виктор Фридман

Македонистички студии

Виктор Фридман дипломирал руски јазик и литература на колеџот Рид во 1970 година. Тој подоцна докторирал за словенски јазици и литература...
IMG_0001

Значењето на Македонскиот јазик

ФРИДМАН, Виктор А . Македонистички студии / Виктор А . Фридман. – Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, 2011. – 236...