Thursday, 19 October 2806

Tag Archives: богомили

врз зглобот на десната рака, само кај Совршените Богомили

Учењето на Богомилите

Ако идеолозите на државната вера учеле како светов е создаден от еден бог, богомилите им застанале спроти со учењето за двете вечни...
АЕИОУ

Патот на Тајната Книга

 “Палете ги сите, а на небото Господ ќе ги познае праведниците.“ Идејата за истрагата на патот на Тајната книга, низ 12 места од островот...
богомилското движење 1949

Богомилското движење

НАУЧНА ИСТОРИСКА БИБЛИОТЕКА БР.1 Драган Ташковски БОГОМИЛСКОТО ДВИЖЕЊЕ Скопје, 1949 ИЗДАНИЕ НА НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ за националната историја...
Кои биле Богомилите и што значи нивната катарза?

Богомилството придонело за просветните идеи во средниот век

Дуалистичко-религиозните учења, во конкретниот случај проследени преку богомилството и катаризмот, биле насочени против црквата во...
врз зглобот на десната рака, само кај Совршените Богомили

Богомилско движење и неговите импликации

. БОГОМИЛСКО ДВИЖЕЊЕ И НЕГОВИТЕ ИМПЛИКАЦИИ Меланија Шерденковска Крајот на IX и почетокот на X век е означен со крупни промени во општествената...
Вечната Борба...

Карактеристики на Богомилството

Религиозната основа на која настанало Богомилството е Христијанството, во неговиот изворен облик. Богомилите за себе велеле дека се...
TАiNАТА-КNИГА

Богомилизам – “Македонска Ренесанса”

Драган Ташковски ќе нагласи: “Две џиновски фигури стојат на прагот на средновековната македонска историја: Климент Охридски и поп...
Кои биле Богомилите и што значи нивната катарза?

Четвороевангелието е преведено од старословенски

За оние кои што сметаат дека ја знаат “историјата на црквата”, т.е. “историјата на христијанството” нема воопшто да биде прифатливо,...
Летни!

Крстоносецот и дедо Богомил

Кога стивна вревата, ја чув песната на водата. Почнав да дишам длабоко. Свежиот воздух ми го разведри умот. Се загледав во придружувачот....
IMG_0082

Татковина на богомилството

Македонија – Татковина на Богомилското движење прва глава од Богомилското Движење од Драган Ташковски