Monday, 25 September 2017

Tag Archives: Богомила

tainata kniga

Кочо Рацин – Драговитските Богомили

Тие се тука. И светат. Оти се неугасливи. Живеат во народот! Драговитските Богомили од Стихови и проза, 1966 продолжува
Вечната Борба...

Карактеристики на Богомилството

Религиозната основа на која настанало Богомилството е Христијанството, во неговиот изворен облик. Богомилите за себе велеле дека се...
Anton Glogov bogomilskoto ucenie

Календарот на Богомилите

Догма: Во почетокот беше мртвата точка. Во календарот на богомилите годината се состоела од десет месеци. Секој месец имал по 36 дена,...
Петар Поп Арсов - ВАРДАРСКИ

Петар Поп Арсов – ВАРДАРСКИ

(с. Богомила, Велешко, 21 октомври 1872 – Софија, 1 октомври 1941) – македонски културнонационален и револуционерен деец,  „лозар”, гимназијален...