Friday, 19 October 7883

Tag Archives: археологија

узун мера

Праисториски пронајдоци во древното Овче Поле

Во македонските медиуми одекна веста за пронајдената палеолитска станица во Овче Поле, каде археолозите пронашле човечки орудија од...
data measuring points geoglyph

Што крие огромниот геоглиф во Овче Поле?

Archaeoacoustic analysis of the ancient site of Kanda (Macedonia) – Preliminary results Archaeoacoustic analysis of Kanda Hill in Macedonia – Study of the peculiar EM phenomena and audio frequency vibrations Каква порака пренесува...
DSC00082

Древните артефакти од брегот на Дојранското Езеро

Локалитет Мрдаја, Стар Дојран – наколна населба од доцно бронзено време читај – Фељтон за Дојран
bylazora mk

Археолошките истражувања на Градиштето кај селото Кнежје (1976 – 2016)

На Градиште во Кнежје досега се вршени повеќе археолошки интервенции. Најчесто се работело за сондажни, односно контролни ископувања...
POSTER

Прва македонска книга за Градиштето кај Кнежје

Почитувани, во петок на 03 јуни 2016 во просториите на Меѓународниот Славјански Универзитет “Г.Р. Державин” во Свети Николе, ќе се...
раскажи ни за македонија

Древното овчеполско богатство

  Во Овчеполието има околу 260 локалитети, кои се откриени и лоцирани на археолошката мапа, а се претпоставува дека има уште толку неоткриени… ИЛАЗОРА,...
arheoloska karta ovce pole

Археолошки локалитети во Овче Поле

Археолошка карта на Република Македонија Наоѓалишта од бронзеното и железното време Корболе, Долно Ѓуѓанце Градиште – Славков Дол,...
geoglyph kanda ovce pole sveti nikole macedonia

Големиот геоглиф и прашањата до надлежните институции

Прашања за јавноста и надлежните институции: – Во текстот “Сите очи вперени во Свети Николе: Mногу врева за не(и)што” од 66тиот...
tri

Што е архео-акустика?

Aрхеоакустиката е ново интердисциплинарно поле на учење, со кое користејќи различни параметри за истражување на древните локалитети,­ преку модерната...
Пајонска престолнина

Мистеријата на Билазора

Очигледно е дека Пајоните биле одлични градители. Знаеле како да се справат со големи камења, како да изградат големи одбранбени ѕидови,...