Sunday, 22 October 2017

Tag Archives: апокрифи

Nag_Hammadi_Codex_II

Ќе влеземе ли во Царството Божјо?

Кога ќе сторите од две едно и кога ќе го направите внатрешното како надворешното и надворешното како внатрешното, и она што е горе како...
апокриф - ја покрив

Соломон и жена му – апокриф

Апокрифен текст – Соломон и жена му користен извор:
Светите тајни на Енох

Книга за светите тајни на Енох

Книгата за Енох е пишувана во облик на визија или апокалипса и која е прогласена за апокриф во V век н.е. кога почнале да се користат разни...
IMG_0049

Видение на Исаија за последните дни

 А пророштвото требало да се исполни, притоа лавот да пасе со јагнето, мечката да живее заедно со волот, а евангелието да се проповеда...
TАiNАТА КNИГА

Образложение за ереста на Богомилите

. И Господинот рече: “Коiшто ке стави раката си во блудото  и захване, во него ке влезе Сатанас и ке посака да ме предаде.“  
АЕИОУ

Патот на Тајната Книга

 “Палете ги сите, а на небото Господ ќе ги познае праведниците.“ Идејата за истрагата на патот на Тајната книга, низ 12 места од островот...
Иносуштниот Леб на Богомилите

Апокрифна литература

АПОКРИФНА ЛИТЕРАТУРА Добрила Миловска Апокрифните текстови водат потекло од старата еврејска религиозна литература во која со нив...
Змејот од реката Таен Рај

Тајните апокалиптични апокрифи

А пророштвото требало да се исполни, притоа лавот да пасе со јагнето, мечката да живее заедно со волот, а евангелието да се проповеда...