Sunday, 22 October 2017

Tag Archives: апокалипса од а до ш

циклус

Тие таинствени циклуси!

Како што укажуваат  учењата на теозофијата и агни јогата, идната апокалипса нема да биде прва на нашата  планета. На Земјата периодично...
окце

Ќе се промени составот на Светлината

Нова Македонија 2010 Во учењето агни јога се зборува дека една од причините за доаѓањето на новите огнени енергии на Земјата, кои му се...
рунда шеста

Сонцето може да ни приреди вистинска апокалипса

Податоци за тоа дека следната апокалипса ќе биде од огнена природа можат да се најдат не само во индиските туку и во христијанските...
Голем Главатар Олку Волку

Апокалиптичните пророштва на Индијанците Хопи

 . Голем интерес во светот предизвикува индијанското племе Хопи, што живее во САД, во резерватот на североисточната држава Аризона....
гледа

Библиското Откровение, Апокалипса од А до Ш

Според „Апокалипса“, по звуците на трубите на седумте ангели ќе почнат природни  катастрофи. Прво умира третина од  растителниот свет,...