Monday, 23 October 2017

Archive: Од книгите Subscribe to Од книгите

slovo kiril metodij solun

Мајка Македонија е многу ослабната

“Мајка Македонија е многу ослабната. Откако го роди големиот Александар, откако ги породи светите Кирил и Методија, оттогаш мајка...
marko cepenkov obleka

Облеката во времето на Марко Цепенков

Терзисќио еснаф ет со четири имиња; чоаџиски, абаџиски, аз’рџиски, ихчиски или кафтанџиски. Чоаџиите шијат алишта само од чоа, само за...
Zakletva na VMRO

Писмо од Главниот штаб на востанието

Писмо од Главниот штаб на востанието до директорот на источните железници Господине Директоре, Главниот штаб на Македонско-Одринскиот...
Свобода или Смрт

На погребот на Тодор Александров

Кога на Тодоровото погребение го запрашав Алеко – кој од Вас ќе каже неколку думи на гробот на покојникот, Алеко ми кажа дека Атанасов...
Кочо Рацин, Стихови и Проза, Култура 1966, Скопје

Кочо Рацин – Националното прашање во Македонија

Но развивањето на капитализамот брго го достигна својот највисок врф. Веке при крајот на миналиот век капитализамот у првите западноевропејски...
Свети Прохор Пчински

Свети Прохор Пчински од Ерџелија, Овче Поле

Покрај реката Пчина имат едно село на име Пчина и од селото, можеби, да имат земено име реката Пчина. Над селото горе имат еден чудотворен...
nicolo m

Колку видови владетелства постојат и на кој начин се стекнуваат

Сите држави и сите владетелства кои имале или имаат власт над луѓето, биле и се или републики или монархии. Монархиите можат да бидат...
Свобода или Смрт

Анархистите од Организацијата и унгарскиот параброд

Некаде по полноќ на 20 август (2 септември) 1903 година страшна експлозија го затресла Бургаскиот залив. Експлозијата која се случила на...
Македонско Движење

Македонска Програма, природни и етнички граници – главен град Солун

Луѓето што не и сакаат добро на македонската кауза како и повеќе весници што и служат на турската влада, на македонските комитети им...
Останува на нас да ги дискутираме младоста и староста, и животот и смртта

За долготрајноста и краткотрајноста на животот

За долготрајноста и краткотрајноста на животот  од Аристотел Дел Еден   Од причини кои доведуваат некои животни да имаат мошне...