Monday, 23 October 2017

Archive: Од книгите Subscribe to Од книгите

Патување до крајот на светот

Големиот Александар Македонски и патувањето на Сончевата кочија

Прво дознаваме за него дека бил осамен. Не дека бил препуштен самиот на себеси, зашто секогаш бил опкружен со луѓе. Бил осамен: сам со...
Zakletva na VMRO

Колку луѓе загинале во Илинденскиот период?

По бројот на борбите, Битолската околија— најголемата во вилаетот — го држи првото место. Од 20 јули до 10 октомври, во таа околија имаше...
mishe-s-razvigorov

Кои беа илинденските масони?

Денес не располагаме со доволно податоци за контактите на масоните од кругот на овој голем мајстор со Македонските револуционери, чие...
Тодор Александров, Христо Матов, Георги Мончев, Владимир Сланков и Никола Иванов во Димотика во Балканската војна.

Курирот шепотеше – Сега ќе го видите Старио…

Тогашниот водач на Револуционерите беше Тодор Александров, кого штотуку го имав посетено. Независно од тоа какви беа мислењата во врска...
ВМРО

Шифрите на Организацијата од 1903та

  Шифрите на ВМРО употребувани во преписките од 1903та година меѓу Солун и Крушево.  
Star_hero

Верувањата за ѕвездите кај македонскиот народ

Едно од најраширените верувања кај македонскиот народ е она за судбинската поврзаност на луѓето и ѕвездите. Во Сопотница велат: “Кога...
dokument-cakov-2

Писмо на Тодор Александров до Михаил Чаков (2ри август 1923та година)

Пријатен долг ми е да Ви искажам голема благодарност од името на другарите – борци за независноста на Македонија и од мое име, за родољубивата...
Свобода или Смрт

Ахил до Никола: Да се растури гнездото на кодошите

Од војводите многу нешта можат да се купуваат, зашто не само пијани ,туку и во трезна состојба тие не се штедат да ги величаат своите...
Macedonia Mary and Martha

Македонките Марта и Марија

Во речиси еден век старата книга “Peoples of All Nations“ (Луѓе од сите нации) од J. A. Hammerton (Хамертон) се опишани две обични охриѓанки од тоа време,...
bogomili(1)

Од ‘Образложение за ереста на Богомилите’

Од ‘Образложение за ереста на Богомилите’ на Евтимиј Зигабенски Според Богомилите добриот Бог и Отец создал безброј хилјади ангели....