Tuesday, 24 August 0438

Archive: Од книгите Subscribe to Од книгите

Соларни Воини

Букефал Македонски

Букефал е име на коњот на Александар Македонски. Тој бил нескротлив и само на својот господар му дозволувал да го јава. Се плашел од својата...
Богомил Ѓузел

Еретик Богомил

Еретик Богомил Откако Бог ги растури ѕвездите ко зарови небото сè така страда од ужасна симетрија што создава корабоскрушени и светци без...
deers

Еленот во македонската народна митологија

Околу еленот се развиле повеќе митови, преданија, легенди и народни обичаи, со кои човекот сакал да се доближи до ова прекрасно животно....
Можеш и да појдеш со нас.  Ќе те викаме Ѕумбарка, рече Mus Rattus. Ѕ - убава старословенска буква. Сега спиј, оти ако те ѕвекнам по тиквата, ѕрцки ќе ти излезат!

Ѕ – убава буква (од Невестата на Змејот)

Кога Денко влезе во своето одајче, Mus Rattus разговараше со некого. –  Слушај, и велеше  стаорецот на една оса фатена во пајажината разапната...
%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc

Имагинариумот на Доктор Сонѕе – новата книга од Овче Поле

Како дел од конкурсот на Фондација Македоника и „Меѓународниот фонд за промоција на културата“ на УНЕСКО – Воведување на талентираните...
Утопија

Задоволство или самоизмама

Постои еден тип на луѓе кои имаат страст за скапоцени камења и се чувствуваат практично како надлуѓе доколку успеат да стекнат некој...
Разбудениот

Буден, односно разбуден

Симбол на иницијациска состојба низ која поминува субјектот. Познато е дека шемата на сите иницијациски ритуали содржи смрт, проследена...
пишуваш ли

“Пишуваш ли уште?”

Богомил Ѓузел – “Пишуваш ли уште?” и можните одговори 1984та скенирано од книгата БОВЧА, издадена од Магор претходно: Јазикот...
Богомилите од Македонија

Селското движење на Богомилите во средниот век

Кочо Рацин – Селското движење на Богомилите во средниот век    
ЛОЗА 1892-2012

Го подготвувале народот за идната Голема Македонија

Оваа Дружина припаѓа кон денешниот преовладувачки словенски елемент, дека името на тој елемент му е Македонци, дека Македонија е нивната...