Thursday, 29 June 2017

Archive: Од книгите Subscribe to Од книгите

пишуваш ли

“Пишуваш ли уште?”

Богомил Ѓузел – “Пишуваш ли уште?” и можните одговори 1984та скенирано од книгата БОВЧА, издадена од Магор претходно: Јазикот...
Богомилите од Македонија

Селското движење на Богомилите во средниот век

Кочо Рацин – Селското движење на Богомилите во средниот век    
ЛОЗА 1892-2012

Го подготвувале народот за идната Голема Македонија

Оваа Дружина припаѓа кон денешниот преовладувачки словенски елемент, дека името на тој елемент му е Македонци, дека Македонија е нивната...
Ethnic Macedonia map

Ами каму ви цареви и кралеви и тапија за земјата Македонска?

Оти токмо сега му е местото да си кажеме некоа дума и за значението на оваквиа мисли и за нас, Македонциве. Богомилството, дедо Богомил...
врз зглобот на десната рака, само кај Совршените Богомили

Богомилите и силата на создавањето

Догма: Во почетокот беше мртвата точка, а првичност беа силата на сотворението и силата на разрушението. Богомилите учеле дека отпрвин...
Ѕвездата од Кутлеш

Ѕвездата од Кутлеш ја осветли измамата

За да се навратиме уште поназад во историјата, Бојич/Ошлис го напиша следново за појавувањето на Словените во Византиското Царство. „Македонските...
Утопија

“Недојдија еднаш името ми беше, Појдија е сега името што го носам”

Томас Мор – Утопија Најпознатото и контроверзно дело на Томас Мор, Утопија, напишано на латински јазик, го опишува политичкиот систем...
Сонце има голема сила, грее цел ден, многу си има работа

Сонце го викаја оти имало душа, и сега ја има

Сонце го викаја, оти имало душа, и сега ја има. Оно јади секоја вечер три казани чорба и девет вурни леб. А мајка му се крији зад врата,...
штрк

Кога Силјан се сторил мукает, па зел од човечката вода…

Во тие неколку дни Силјан го испрошетал сето поле Прилепско и извидел секое долче и ритче. Си ги прошетал нивјето негови, си ја прошетал...
apothecary

Кузман Шапкарев и народната медицина

Податоците за имињата, симптомите и лекувањето на сите болести, за кои станува збор подолу не сум ги добил од слушање, „по сказни“, туку...