Wednesday, 20 October 5971

Archive: Од книгите Subscribe to Од книгите

768px-sun_symbol-svg

Демократија и демонкратија или меритократија и самоиздржливост? (од Имагинариумот на доктор Сонѕе)

Демократија и демонкратија или меритократија и самоиздржливост? Здраво-живо Македонијо. Ќе останеме ли живи и здрави или ќе дозволиме...
768px-sun_symbol-svg

Книгата која докажува дека Македонија е жив извор на светската цивилизација

  И М А Г И Н А Р И У М „Авторот Никола Ристевски со оваа книга докажува дека денешна Македонија е жив извор на светската цивилизација....
Свети Наум уште вчера бил готов

Кога Светците Климент и Наум ѕидале цркви

Свети Наум и Св. Климент, проповедувајќи ја Христовата наука, секој на едната страна од езерото, решиле и заедно да подигнат богомолишта...
prilozi za istorijata na zdravstvenata kultura

Лечебната дејност на македонските црковни центри

И покрај високата научна и филозофска култура на византиските епископи во Македонија, грцизирањето меѓу словенскиот клер само делумно...
Кои биле Богомилите и што значи нивната катарза?

Две џиновски фигури – Климент и Богомил

Две џиновски фигури стојат на прагот на македонската историја: Климент Охридски и поп Богомил. Првиот – просветител и книжевник,...
768px-sun_symbol-svg

ИМАГИНАРИУМ – предговор

ИМАГИНАРИУМ   ‘We are such stuff as dreams are made on,  and our little life is rounded with a sleep.’ William Shakespeare, The Tempest Вистината постои, но прашањето е како едно...
768px-sun_symbol-svg

ИМАГИНАРИУМ – рецензија

ИМАГИНАРИУМ Александар Станковски Кога низ огромните наслаги на спознанието ќе го покренеме стариот, добар процес на чистиот психички...
768px-sun_symbol-svg

Живиот бит на македонскиот мит (од Имагинариумот на Доктор Сонѕе)

Во заедничкото сеќавање на македонскиот народ сѐ уште постојат спомените за преданијата, легендите и митовите кои ги раскажуваа нашите...
768px-sun_symbol-svg

Македонскиот коноп (од Имагинариумот на Доктор Сонѕе)

Македонскиот коноп Македонскиот народ одгледувал коноп за добивање на преден конец/преѓа, уште од памтивек. Земјоделците го саделе...
%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc

До кога ќе преживуваме, наместо да уживаме во живеењето?

До кога ќе преживуваме, наместо да уживаме во живеењето? Што направивме, што правиме и што допрва треба да правиме во иднина? Ни направија...