Saturday, 24 August 0239

Archive: Од книгите Subscribe to Од книгите

Dame_Gruev,_portrait

Дамјан Груев и почетоците на револуционерното дело

По убиството на министерот Белчев во Софија во мене се породи за првпат идејата да работам за македонското дело. Едно 3-4 месеци пред...
OrohidrografijaNaMakedonijaStrana1

Орохидрографија на Македонија

Македонија е важна област во Балканскиот полуостров и ја опфаќа јужната половина од неговиот средишен дел. Таа се простира меѓу областите...
Old-Books

За нашите солунски книжарници

Сега да се вратам малу назад за мојата книжарница. Отворањето на мојата книжарница се покажа како задоволување на неопходна потреба....
magicians-us-500px

На состанок со ѕвездите – како на небото, така и на земјата

Користењето на комбинации од ѕвезди на небото и големи градби на земјата за симболички да се укаже кон значајни моменти во историјата...
"А црна земја го создаде бел.."

Херметизмот во Византија и западна Eвропа

Неоплатонизмот, барем неговиот номинален вид изгледа дека опстанал во Византиското Царство, а ова било обновено во она што се нарекува...
Zakletva na VMRO

Правилник на четите на Организацијата

Глава I Во секој Револуционерен околијски реон се уредува една чета како неразделен дел од организацијата. Таа се движи тајно по реонот...
The_weddings_at_Susa,_Alexander_to_Stateira_and_Hephaistion_to_Drypetis_(late_19th_century_engraving)

Големата света свадба

Во 324 г. пр. н.е. целата македонска војска се собира во Суза, каде што царот приредува „Голема света свадба” на која се венчаваат 10.000 Македонци...
Alex_Grey_Gaia

Верувањата кај македонскиот народ за постоење на три света

Како и кај другите народи, така и кај македонскиот народ многу е присутно верувањето дека постојат три света: долен, наш и горен свет. Долниот...
Zakletva na VMRO

Ултимативно предупредување до Врховниот комитет

Соопштение до групата македонски активисти, наречена „Врховисти“ во Софија Општиот конгрес на Внатрешната Македонско Одринска револуционерна...
ЛОЗА 120 години

Крсте Петков Мисирков за Лозарите

…iиедно национално сепаратистично движеiне со цел’а да се оддел’ат интересите на македонците од бугарцките со возведуаiин’е на...