Monday, 23 October 2017

Archive: Лозарите Subscribe to Лозарите

Петар Поп Арсов - ВАРДАРСКИ

Петар Поп Арсов – ВАРДАРСКИ

(с. Богомила, Велешко, 21 октомври 1872 – Софија, 1 октомври 1941) – македонски културнонационален и револуционерен деец,  „лозар”, гимназијален...
EЗЕРСКИ

Георги (Ѓорѓи) Димитров Баласчев – ЕЗЕРСКИ

(Охрид, 10 март 1869 – Софија, 6/7 октомври 1936) – историчар, епиграф и археолог. Основно училиште завршил во Охрид, егзархиска гимназија во...
Големи Македонци

Лозари, Лозарство

Македонско „национално-сепаратистичко” културно-литературно и ослободително движење сред младата македонска интелигенција и емиграција...
frontpage1-348x490

Списание „ЛОЗА” (Софија, јануари 1892 – јуни 1894)

 – месечно списание, орган на Младата Mакедонска Kнижовна Дружина, изразител на македонскиот национален сепаратизам. Основач е охриѓанецот...