Monday, 23 October 2017

Archive: Лозарите Subscribe to Лозарите

Ѓорче Петров

Ѓорче Петров

(Варош, Прилеп, 1865 – Софија, 1921) – професор, публицист, историчар, идеолог на МРО. Се школувал во Прилеп, Битола, Солун и во Пловдив. Бил...
frontpage1-348x490

Иван Кузманов Божинов

(Софија, 1807–1927) – поет, писател, издавач во Софија; печатар на списанието ЛОЗА, кое ја вознемири бугарската јавност со јавни заложби...
Kрсте Петков Мисирков

Крсте Петков Мисирков

(Постол, Ениџевардарско, Егејскиот дел на Македонија, 6/18 ноември 1874 – Софија, јули 1926) – најкомплетниот и најкомплексниот македонски...
Христо Матов

Христо Матов

(Струга, 10 март 1872 – Софија, 10 февруари 1922) – професор, револуционер и еден од идеолозите на МРО. Завршил гимназија во Солун и словенска...

Зафир Ѓорчев Белев

(Охрид, 1845 – с. Костенец, Софиско, 1907) – македонски деец и општественик, учесник во Охридскиот заговор и автор на мемоарски (автобиографски)...

Христо Поп Коцев

(с. Ново Село, Штипско, 5 јануари 1869 – Варна, Бугарија, 30 септември 1933) – член на ЦК на ТМОРО и публицист. Се школувал во Солун, во Белград...
Војдан Чернодрински

Војдан Чернодрински

(с.Селци, Дебарско, 2 октомври 1875 – Софија, 8 јануари 1951) – основоположник на македонската драмска литература и на македонската театарска...
Aрсени Јовков

Арсени Јовков

(с. Селце, Струшко, 1882 – Горна Џумаја, 1924) – поет и публицист, општественик, револуционер, учесник во Илинденското востание, преведувач, филмолог....
Даме Груев

Дамјан (Даме) Груев

(с. Смилево, Битолско, 19 јануари 1871 – врв Петлец, кај с. Русиново, Малешевско, 23 декември 1906) национален деец и револуционер. Се школувал...
Иван Хаџи Николов

Иван Хаџи Николов

 ( Кукуш, 24 декември 1861 – Софија, 9 јули 1934) – македонски револуционер, учител и книжар. Завршил Трговска академија во Линц, Австрија....