Wednesday, 22 November 2017

Archive: Лозарите Subscribe to Лозарите

Според верувањето, секој човек има три добри и три лоши наречници.

Наръчници (балада)

Наръчници.   (балада.)   Сичко вън е пусто, ледно, Цели свет е с’ лице бледно. Снег на едри пласти пада. Ліути север силно фучи; По полето...
120 години од првиот број на ЛОЗА (1)

Вълк и мачор Лиско

Вълк и мачор Лиско.   Басніа (от Кутр.).   Една вечер по тъмнина Вълчан бега от планина; Како слепец тича в’село. На среща му смело,...
angel i demon spisanie loza

Ангел и демон (Юний 1894 г.)

На райски двѣри ангелъ нѣженъ, С’ глава наведева се спрѣ, А демонъ мраченъ и метеженъ Надъ адска бѣздна пролѣтѣ.   Духътъ на злини, на...
doktor

Дедо Варадин: поздрав од редакцијата на ЛОЗА!

Мед и ум. Медиум. Прифаќајќи ги странските, туѓи зборови и изрази, однесувајќи се како тоа да е нешто сосема нормално, полека но сигурно...
Лоза2012

УСТАВ на МЛАДАТА МАКЕДОНСКА КНИЖОВНА ДРУЖИНА

Устав на Младата Македонска Книжовна Дружина во Софиа. А. Цел. Чл. 1. Целта на дружината е: а) да издава едно списание названието, програмата...
%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b0

Езерски: Минатото на Македонија го возбудува учениот свет!

Миналото на Македониа; неіните блескави периоди, во времето на Филипа и Александра Велики, отппдъкот на това и́ дветуще положеніе при...
loza

Грчкиот весник Неологос за Македонската Лоза

На бугарскиот напад врз Лозарите, на 29 април 1892, реагирал и грчкиот весник Неологос, кој излегувал во Цариград. Земајќи повод од едно...
Млада Македонска Книжовна Дружина - списание ЛОЗА 1892г.

Младата Македонска книжовна дружина

Дваесет години по Младата Македонска Книжовна Дружина се појавило Младотурското движење, формирано по пример на други слични револуционерни...
loza

Македонската Лоза, Филип и Александар

Од статијата Неколку белешки се гледа дека оваа Дружина припаѓа кон денешниот преовладувачки словенски елемент, дека името на тој елемент...
Преродба

Лозарите и Македонската Револуција

Како започнала македонската борба за ослободување од османлиска власт? Кои биле првите млади студенти кои што почнале тајно да се организираат...