Thursday, 29 June 2017

Archive: Коментари Subscribe to Коментари

aleksandar-stankovski

Новомакедонските старобогаташи и старомакедонските новобогаташи

Нивните предци – чеда на револуцијата го стекнаа богатството со пиштол, веднаш откако ја превземаа власта од богатите. Тоа го направија...
gonzo

Хиперпродукција на псевдоними – хетеронимија

Кога писателите или, пак, скрибоманите користат едно, две или три разни лажни имиња, со кои го затскриваат својот идентитет од најразлични...
768px-sun_symbol-svg

Книгата која докажува дека Македонија е жив извор на светската цивилизација

  И М А Г И Н А Р И У М „Авторот Никола Ристевски со оваа книга докажува дека денешна Македонија е жив извор на светската цивилизација....
768px-sun_symbol-svg

ИМАГИНАРИУМ – предговор

ИМАГИНАРИУМ   ‘We are such stuff as dreams are made on,  and our little life is rounded with a sleep.’ William Shakespeare, The Tempest Вистината постои, но прашањето е како едно...
768px-sun_symbol-svg

ИМАГИНАРИУМ – рецензија

ИМАГИНАРИУМ Александар Станковски Кога низ огромните наслаги на спознанието ќе го покренеме стариот, добар процес на чистиот психички...
aco-stankovski-zajko

Морков и стап

Старата добра преговарачка тактика на империјалистичките сили – „морков или стап“, е веќе одамна етаблирана во меѓународните односи,...
%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc

До кога ќе преживуваме, наместо да уживаме во живеењето?

До кога ќе преживуваме, наместо да уживаме во живеењето? Што направивме, што правиме и што допрва треба да правиме во иднина? Ни направија...

Империја

По­ме­ѓу мај­сто­ри­те на ес­на­фи­те од вре­ме­то на го­ле­ми­от гра­ди­тел­ски бум во пер­и­о­дот на го­ти­ка­та во се­ве­ро­за­пад­на...
%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc

Глаголам, значи постојам

Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото Молчењето било злато, велеа старите. Златото понекогаш може да ја...
acostankovski-foto-samir-karahasan-zero-mkc-1-of-2

„Зеро Фантом“

Кога Златко Стефковски, директорот на Младинскиот културен центар во Скопје, ми предложи да контактирам со членовите на „Зеро“ и да...