Monday, 20 November 2017

Archive: Искандар Subscribe to Искандар

Ѕвездата од Кутлеш

Волшебна Македонија – Цар Александар Македонски (текст и аудио)

Текстови за Александар Македонски од книгата „Имагинариум – Имагинариумот на Доктор Сонѕе“ Дури и Александар Македонски во раната...
king1

Жив, жив е цар Александар Македонски

Синот на Филип Македонски, најголемиот војсководец, освојувач и визионер во историјата на човештвото, Александар Трети Македонски,...
car Aleksandar

Цар Александар ја изумил војната

Простиот народ кажува и верува дека војните најпрво биле пронајдени од Александар Македонски. Кога тој шетал по море, одејќи во некој...
Iskandar

Лозарите и Александар Македонски

Во весникот Македонија на Коста Шахов, број 4, Русе, од 11 ноември 1888 година, во непотпишаниот уводник, секако од перото на самиот редактор...
Мозаикот на Александар

Мозаикот на Александар од Помпеја

Мозаикот на Александар е датиран 100 години пред нашата ера. Пронајден е на подот во Куќата на Паунот во Помпеја. Ја опишува битката на...
МалоЅе

Стадото овци, кучињата и македонскиот волк

За приликите во времето на Филип и Александар Македонски, можеме многу да дознаеме и доколку го набљудуваме делувањето на Демостен,...
The Old French prose Alexander's Romance manuscript 1445

Кога Александар Македонски се спуштал под вода

Пред многу години Роџер Бејкон – Doctor Mirabilis, запишал за начините на кои што човекот може безбедно да се спушта под вода. Во Тетратките...
car Aleksandar

Александар и бесмртната вода

Цар Александар сакаше да ходит да земит бесмртна вода. Но кој одеше, никој не се врашчаше назад; зашчо дури да стигнит некој до неа, требаше...
khidr-and-ilyas-as-ab-hayya

Кузман Шапкарев за Александар Македонски

Кирил Пенушлиски во своите Студии и прилози за македонскиот фолклор запишал: „Драгоцени информации за популарноста на Александар...
aleksandar

Павел Шатев за Александар Македонски

ИЗВАДОЦИ ОД ПУБЛИЦИСТИЧКАТА ОСТАВИНА НА ПАВЕЛ ШАТЕВ Митот за Александар Велики настанал во 14 и 15 век за да ги обедини христијаните на...