Monday, 23 October 2017

Archive: △ Фотографии ▽ Subscribe to △ Фотографии ▽

BylaZora001

Престолнината Бела Зора (фото од авион)

Избор фотографии снимени од SB Research Group во 2014
20160319_104846

Тодорица во градот на Свети Никола – 2016 (фотографии)

Уште во далечната 1973 година градот на Свети Никола бил организатор на манифестацијата „Регионални фолклорни смотри“ која ги опфаќала...
bylazora10

Артефактите од престолнината на Пајонија

Избор фотографии на артефакти пронајдени минатата година на локалитетот Градиште – Славков дол до селото Кнежје во Овче Поле, каде...
Една од чешмите со змејчиња, змии...

Овчеполските чешми

Избор на фотографии од чешми со исти симболи на различни места во Овче Поле.
mystic-macedonia

Чешмите во Овче Поле (прв дел)

Фотографии од различни чешми на повеќе локации низ Овче Поле, Република Македонија. Многу од чешмите имаат исти симболи, а некои се искршени…...
Berovo (63)

Убавините на Берово

Берово е град во источниот дел на Република Македонија, кој е сместен под падините на Малешевските планини на површина од 595 км. Во негова...